Life koučink

~ KOUČOVÁNÍ JE CESTA ~

Koučování je cesta k tvorbě vlastní kuchařky na život.

Life koučink je o otevírání vlastní mysli, o nacházení nových možností, rozkrývání myšlenek a nápadů, o kterých jsme ani netušili, že je v sobě máme. Vede k pochopení zákonitostí života a k hledání motivace a smyslu pro sebe i pro ostatní.

Hlavní otázkou, kterou se life koučink zabývá, je: „Jak můžu být šťastný/á?“

Tato otázka postupně rozkrývá celý vnitřní svět a díky ní dokážeme vidět do stále větších a hlubších zákoutí mysli. Díky tomu dokážeme více porozumět sobě i lidem kolem nás. Life koučink je o hledání tohoto pokladu v nás.

Koučování se příliš nezabývá minulostí. Zajímá nás stav, ve kterém jsme teď a stav, do kterého můžeme dojít. Koučink je jako úklid. Dává nám prostor uklidit si sami v sobě, hezky a zodpovědně hospodařit s našimi vlastními zdroji a schopnostmi jako jsou možnost milovat sebe a druhé, možnost využívat smysly, intuici a obrazotvornost. Najít řešení je někdy tak jednoduché, jen se často bojíme podívat pravdě do očí. Mít na této cestě průvodce obvykle znamená zvolit si tu příjemnější, méně náročnou cestu. Sama cítím vděčnost za všechny své průvodce, terapeuty a kouče na mé cestě životem.

Osobní koučování

Osobní koučování

Procházíte životní změnou, cítíte, že ve Vašem životě není vše tak, jak byste si představovali nebo chcete pracovat na sobě a na svých vztazích?

Pomohu Vám zorientovat se co nejlépe v aktuální situaci a společně objevíme, jak se sebou zacházet v souladu s Vaší osobností.

Proces osobního koučování směřujeme tak, aby Vaše proměna vedla k Vaší vnitřní spokojenosti a autenticitě.

Osobní koučování je o soustředění na budoucnost s jasným směrem a cíly.
 

 

„Zajímám se o budoucnost, protože v ní hodlám strávit zbytek života.“
 

– Charlie Chaplin

Párové a vztahové koučování

Párové a vztahové koučování

Nejste zcela spokojeni ve Vašich vztazích?

Ať už se jedná o vztahy partnerské, rodinné i přátelské, většinou se potýkáme s nedorozuměními a konflikty z důvodu špatné nebo dokonce žádné komunikace.

Pomohu Vám nastavit vhodnou formu vzájemné komunikace, povedu Vás k vzájemnému pochopení, společnému záměru a projevu vzájemného respektu.

Smyslem párového a vztahového koučování je, abyste se ve vašich vztazích cítili bezpečně a v harmonii.

 

„Pamatujte si, že nejlepší vztah je ten, ve kterém je Vaše vzájemná láska větší, než Vaše vzájemné potřeby.“

– Dalajláma

Profesní koučování

Profesní koučování

Máte pocit, že Vás vaše práce už netěší anebo postrádáte její smysl? Pomohu Vám znovu nalézt zalíbení ve stávajícím zaměstnání nebo společně nalezneme odvahu k tomu, abyste mohli svou práci změnit a vydat se za Vaším životním posláním.

Máte doma studentku či studenta, kteří se rozhodují, kam směřovat, jakou školu si vybrat? Profesní koučování není v mém pojetí pouze o nalezení vhodné školy či práce, ale je o komplexním přístupu a správném nastavení mysli. Pomohu Vám nalézt potenciál Vašeho dítěte, odhodit všechny jeho obavy, pochybnosti a posílit jeho sebevědomí.
 

 

"Jediný způsob, jak dělat dobře svoji práci, je milovat to, co děláš."
 

– Steve Jobs